AM Assessors
Assessors d'Empreses
Serveis
             El funcionament del nostre despatx està orientat cap als nostres clients, amb una clara vocació d'aconseguir una total satisfacció, oferint un servei integral i eficient que permeti aconseguir els objectius previstos.

        Oferim un assessorament i gestió a l'àmbit, i en les seves diferents vessants :

 • Mercantil(Constitució de  Societats Anónimes, Societats de Responsabilitat Limitada,...).
 • Fiscal i tributari (IRPF, IVA, Impost de Societats, ...).
 • Comptable ( comptabilitat general, analítica, llibres de registres...).
 • Laboral (nómines, TC1/TC2, contractes de treball, estrangeria,Prevenció de Riscos Laborals...).
 • Assegurances(Responsabilitat Civil, Conveni col.lectiu, vehicles, llar, comunitats ....)
 • Aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

                Disposem dels mitjans tant humans com materials necessaris per oferir un servei acurat i personalitzat.

  Pretenem tenir i oferir:

  1.- Un coneixement profund de les necessitats del negoci.
  2.- Una total accessibilitat i disponibilitat dels nostres professionals.
  3.- Una eficiència i diligència en la relació amb els nostres clients.
  4.- Una rapidesa i eficàcia en els serveis.
  5.- Un tracte totalment personalitzat amb el client.